Blek ostronmussling

 • Beskrivning:
  • Blek ostronmussling är en svamp som är nära släkt med vanlig ostronmussling (Pleurotus ostreatus). Den har en rundad hatt och en kort stjälk.
  • Svampen har en blek till vit färg, och dess hatt kan vara mellan 5 till 15 centimeter i diameter.
  • Den har ett skivigt utseende och växer ofta i kluster på döda eller levande träd.
 • Hitta svampen här:
  • Blek ostronmussling växer ofta på lövträd och ibland på barrträd. Den förekommer vanligtvis på stubbar, döda träd eller levande träd.
 • Giftighet:
  • Blek ostronmussling anses vara en ätlig svamp och betraktas som säker för de flesta människor att konsumera.
  • Det är viktigt att vara medveten om att vissa människor kan vara allergiska mot svampar generellt sett, så det är bra att prova en liten mängd först om man är osäker.
 • Om du råkat äta den giftiga svampen:
  • Svampen är vanligtvis säker att äta för de flesta, men om det uppstår ovanliga symtom eller misstanke om felaktig identifiering av svampen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
 • Förväxlingssvampar:
  • Bleka ostronmusslingar kan förväxlas med liknande arter, inklusive vanlig ostronmussling (Pleurotus ostreatus) och andra svampar inom samma släkte. Noggrann observation av detaljer såsom färg, form och växtplats är viktigt för att undvika förväxlingar som kan vara skadliga.
Rulla till toppen