Kantarell

kantareller korg
 • Kantarellen är en av Sveriges mest populära matsvampar.
 • Den har en karakteristisk gul till orange färg.
 • Kantarellen har en trattliknande form med vågig kant.
 • Hatten kan bli 3-12 centimeter bred.
 • Dess stjälk är smal, ofta något ljusare i färgen än hatten.
 • Kantarellen har en mild, fruktig doft och en god smak.


Här trivs kantareller

 • Kantareller trivs i skogar och lövskogar, särskilt i tall- och björkskogar.
 • De växer på marken, ofta i närheten av mossor och lavar.
 • Kantareller är vanliga i hela Sverige och kan hittas under sensommaren och tidig höst.

Giftighet:

 • Kantarellen är generellt inte giftig och betraktas som en säker matsvamp.
 • Det är dock viktigt att vara försiktig och kunna känna igen den rätt, eftersom förväxlingsrisk finns.

Svampar som kan förväxlas med kantarellen:

 • Trattkantarell (Cantharellus tubaeformis) – liknar kantarellen men är mindre och har en smalare tratt.
 • Falsk kantarell (Hygrophoropsis aurantiaca) – kan förväxlas med kantarellen, men den har vita skivor istället för kantarellens gula.
 • Kantarellskivling (Craterellus ignicolor) – har ett liknande utseende som kantarellen, men dess stjälk är ihålig.
 • Gul trumpetkantarell (Craterellus lutescens) – har en trumpetliknande form och är nära släkt med kantarellen.
Rulla till toppen